Phêⁿ-ô͘

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 8 ji̍t, 16:21 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Phêⁿ-ô͘, ia̍h Phîⁿ-ô͘, sī tiàm tī Tâi-oân-tó sai-pêng ê kûn-tó, hêng-chèng-siōng tùi-tâng Phêⁿ-ô͘-koān, koān-chèng-hú siat tī leh Má-keng.