Po-lê

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search

Po-lê sī chi̍t khoán bû-ki kò͘-thé châi-liāu, it-poaⁿ sī thàu-bêng (transparent) ia̍h sī thàu-kng (translucent), ngē-chit, chhè-sin, ē-ēng-tit cha̍h kok chióng thian-jiân goân-sò͘ ê mi̍h.

Chham-chiàu