Sok-ka

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 5 goe̍h 7 ji̍t, 11:54 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Sok-katiông-ha̍p châi-liāu, 一般 ū thang tī jia̍t kap ap-le̍k tang-tiong chù-chō ia̍h 做形 ê 性質.

Chham-chiàu