Siat kháu-chō

Jump to navigation Jump to search
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
Óa tī Tâi-oân lâm-pêng hit-ê kok-ka sī?

Tâi-oân-pit tio̍h khò lán khí!

743

phian-chhip

55

phè-jih

0

chiah-kú-á kòng-hiàn ê lâng