Siat kháu-chō

Jump to navigation Jump to search
Chiàⁿ-miâ bô pit-iàu. Nā ū kau, thang ēng lâi piáu-sī lí tùi chok-phín ê chhî-hun.
Óa tī Tâi-oân lâm-pêng hit-ê kok-ka sī?

Tâi-oân-pit is made by people like you.

490

edits

41

pages

0

recent contributors