All public logs

Jump to navigation Jump to search

Combined display of all available logs of Tâi-oân-pit. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).

Logs
  • 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 08:24 Ianpit khai-káng kòng-hiàn created page Pang-kok (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Pang-kok''', Eng-gí kóng {{ruby|''state''|su-tè-toh}}, sī siā-hōe ê chèng-tī cho͘-chit, he̍k-chiá sī chèng-tī thé-chè, nā koh khah giâm-keh, sī...")