Difference between revisions of "Tē-kiû"

10 bytes added ,  2019 nî 8 goe̍h 29 ji̍t, 22:45
no edit summary
(Created page with "'''Tē-kiû''' sī thài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it láng lâng...")
 
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Tē-kiû''' sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], nā tùi [[Ji̍t-thâu]] hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it láng lâng chai-iáⁿ ū sè-miā tī-leh ê só͘-chāi.
'''Tē-kiû''' sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], chē-chí nā tùi [[Ji̍t-thâu]] hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it láng lâng chai-iáⁿ ū sè-miā tī-leh ê só͘-chāi.


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==