Difference between revisions of "Tē-kiû"

no edit summary
No edit summary
Tags: Mobile edit Mobile web edit
 
Line 1: Line 1:
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|Tē-kiû]]
[[File:Epic 1b 20200324003633.jpg|thumb|Tē-kiû]]


'''Tē-kiû''', ia̍h-sī kóng '''Tē''', sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], chē-chí nā tùi [[Ji̍t-thâu]] hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p, ji̍t-thâu pêng-kin 149.6 pah-bān kong-lí hn̄g. Tē-kiû sī lán lâng só͘ khiā, koh sī ûi-it chai-iáⁿ ū [[sèⁿ-miā]] tī-leh ê só͘-chāi.
'''Tē-kiû''', ia̍h-sī kóng '''Tē''', sī [[thài-iông-hē]] tē-5 tōa ê [[he̍k-chheⁿ]], chē-chí nā tùi [[Ji̍t-thâu]] hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p, ji̍t-thâu pêng-kin 149.6 pah-bān kong-lí hn̄g. Tē-kiû sī lán lâng só͘ khiā, koh sī ûi-it chai-iáⁿ ū [[sèⁿ-miā]] tī-leh ê só͘-chāi.


Tē-kiû ê piáu-bīn ū [[hái-iûⁿ]] kap [[khong-khì]], chia khong-khì 78% sī [[chek-sò͘]], 21% sī [[sng-sò͘]]. Phiau-chún [[tāi-khì ap-le̍k]] tī hái-pêng-bīn sī bí pêng-hong kong-chhioh 101,325 [[newton (tan-ūi)|newton]].
Tē-kiû ê piáu-bīn ū [[hái-iûⁿ]] kap [[khong-khì]], chia khong-khì 78% sī [[chek-sò͘]], 21% sī [[sng-sò͘]]. Phiau-chún [[tāi-khì ap-le̍k]] tī hái-pêng-bīn sī bí pêng-hong kong-chhioh 101,325 [[newton (tan-ūi)|newton]].