Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

1,990 bytes added ,  2019 nî 8 goe̍h 19 ji̍t, 12:19
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân-pit''' | '''台員筆'''
<!--        BANNER ACROSS TOP OF PAGE        -->
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #abd671; color:#000; white-space:nowrap;">
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Hoan-gêng lâi kàu [[Tâi-oân-pit]],</div>
<div style="font-size:95%; padding:.1em;">[[chū-iû lōe-iông|chū-iû]] ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]], [[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|chiòng-jîn lóng ē-tàng phian-chhip]].</div>


<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
 
<div id="articlecount" style="position:absolute; right:-1em; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">Chit-má lóng-chóng ū [[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] pit kì-sū</div>
Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ [https://zh-min-nan.wikipedia.org Holopedia] hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.
</div>
 
</div>
Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.
<!--        KÒE-SOÁN Ê LŌE-IÔNG        -->
{| role="presentation" id="mp-upper" style="width: 100%; margin-top:4px; border-spacing: 0px;"
<!--        KÒE-SOÁN Ê KÌ-SŪ; LÍ KÁM CHAI-IÁⁿ        -->
| id="mp-left" class="MainPageBG" style="width:55%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top; color:#000;" |
<h2 id="mp-tfa-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Kòe-soàn ê -sū</h2>
<div id="mp-tfa" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Kòe-soán ê kì-sū}}</div>
| style="border:1px solid transparent;" |
<!--        IN THE NEWS and ON THIS DAY        -->
| id="mp-right" class="MainPageBG" style="width:45%; border:1px solid #abd671; padding:0; vertical-align:top;"|
<h2 id="mp-itn-h2" style="margin:0.5em; font-family:inherit; font-size:120%; font-weight:bold; color:#000; padding:0.2em 0.4em;">Khòaⁿ niù-suh</h2>
<div id="mp-itn" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Khòaⁿ niù-suh}}</div>
|}
<!--       SECTIONS AT BOTTOM OF PAGE        -->
<div id="mp-other-lower" style="padding-top:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #abd671; overflow:auto; margin-top:4px;">
<h2 id="mp-sister" style="margin:0.5em; background:#eeeeee; color:#222; padding:0.2em 0.4em; font-size:120%; font-weight:bold; font-family:inherit;">Pa̍tTâi-gí wiki</h2>
<div id="mp-sister-content" style="padding:0.1em 0.6em;">{{Pa̍t-ê Tâi-gí wiki}}</div>
</div>
__NOTOC____NOEDITSECTION__