Chòe-kīn ê kái-piàn

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki siāng chòe-kīn ê kái-piàn.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 00:40, 2020 nî 5 goe̍h 31 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 5 goe̍h 30 ji̍t

     20:28  Template:Khòaⁿ niù-suh‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú+384[A-lú-mih‎ (2×)]
     
20:28 (hiān | chêng) +1 A-lú-mih talk contribs
     
20:28 (hiān | chêng) +383 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 5 goe̍h 29 ji̍t

     17:58  Tâi-oân diffhist -3 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú