Chòe-kīn ê kái-piàn

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki siāng chòe-kīn ê kái-piàn.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Show minor edits
Show new changes starting from 08:45, 2020 nî 5 goe̍h 27 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 5 goe̍h 26 ji̍t

     08:22  Tē-kiû diffhist +15 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 5 goe̍h 25 ji̍t

     07:57  Ji̍t-thâu diffhist 0 A-lú-mih talk contribs →‎Liân-kiat
     07:56  Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh diffhist -128 A-lú-mih talk contribs →‎2020 nî
     07:52  Template:Khòaⁿ niù-suh‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú-102[A-lú-mih‎ (2×)]
     
07:52 (hiān | chêng) 0 A-lú-mih talk contribs
     
07:52 (hiān | chêng) -102 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 5 goe̍h 21 ji̍t

     02:15  Tâi-oân diffhist -1 A-lú-mih talk contribs →‎Le̍k-sú