Chòe-kīn ê kái-piàn

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê pheh-jih tui-jip pún wiki siāng chòe-kīn ê kái-piàn.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Show my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 19:27, 2020 nî 3 goe̍h 30 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin pheh-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 3 goe̍h 30 ji̍t

     16:31  Tâi-oân‎‎ 4 changes le̍k-sú+358[A-lú-mih‎ (4×)]
     
16:31 (cur | prev) +348 A-lú-mih talk contribs
     
11:16 (cur | prev) -51 A-lú-mih talk contribs
     
08:01 (cur | prev) +49 A-lú-mih talk contribs
     
07:56 (cur | prev) +12 A-lú-mih talk contribs
N    11:23  Category:Tâi-oân diffhist +19 A-lú-mih talk contribs Created page with "Category:A-chiu"

2020 nî 3 goe̍h 29 ji̍t

     16:19  Tâi-oân‎‎ 3 changes le̍k-sú+1,032[A-lú-mih‎ (3×)]
     
16:19 (cur | prev) +2 A-lú-mih talk contribs
     
16:12 (cur | prev) +743 A-lú-mih talk contribs
     
16:03 (cur | prev) +287 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 3 goe̍h 27 ji̍t

     20:07  Hóe-chheⁿ diffhist +27 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 3 goe̍h 26 ji̍t

     17:22  Tē-kiû diffhist +4 A-lú-mih talk contribs
     17:20  Ji̍t-thâu diffhist +1 A-lú-mih talk contribs

2020 nî 3 goe̍h 25 ji̍t

N    19:28  Pek-kho-choân-su‎‎ 2 changes le̍k-sú+538[A-lú-mih‎ (2×)]
     
19:28 (cur | prev) +20 A-lú-mih talk contribs
N    
19:23 (cur | prev) +518 A-lú-mih talk contribs Created page with "'''Pek-kho-choân-su'''<ref>Koeh Tiâu-sêng (1932 nî 8 goe̍h). "Gô͘ Lo̍k Tiúⁿ-ló ê Sió-toān". ''Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò''. "I Sèng-keng ê se̍k, ná-tsún..."
     13:05  Tē-kiû‎‎ 2 changes le̍k-sú+346[A-lú-mih‎ (2×)]
     
13:05 (cur | prev) +51 A-lú-mih talk contribs
     
12:56 (cur | prev) +295 A-lú-mih talk contribs
     13:05 Upload log A-lú-mih talk contribs uploaded File:Epic 1b 20200324003633.jpg(Chhut-chhù: [https://epic.gsfc.nasa.gov/] (epic_1b_20200324003633))