Chòe-kīn ê kái-piàn

Jump to navigation Jump to search

Tī chit-ê phè-jih tui-jip pún wiki siāng chòe-kīn ê kái-piàn.

Recent changes options Show last 50 | 100 | 250 | 500 changes in last 1 | 3 | 7 | 14 | 30 days
Hide registered users | Hide anonymous users | Hide my edits | Show bots | Hide minor edits
Show new changes starting from 02:48, 2020 nî 7 goe̍h 10 ji̍t
   
Siok-siá lia̍t-toaⁿ:
N
Chit-ê phian-chhip chhòng-chō sin phè-jih (also see list of new pages)
m
Che sī sè-hāng phian-chhip
b
Chit-ê phian-chhip sī bot chhòng--ê
(±123)
The page size changed by this number of bytes

2020 nî 7 goe̍h 8 ji̍t

     13:55  Thâu-ia̍h diffhist -83 A-lú-mih talk contribs
     00:32  Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú+177[A-lú-mih‎ (2×)]
     
00:32 (hiān | chêng) +1 A-lú-mih talk contribs →‎2020 nî
     
00:31 (hiān | chêng) +176 A-lú-mih talk contribs →‎2020 nî
     00:31  Template:Khòaⁿ niù-suh‎‎ 2 pit kái-piàn le̍k-sú+117[A-lú-mih‎ (2×)]
     
00:31 (hiān | chêng) -55 A-lú-mih talk contribs
     
00:23 (hiān | chêng) +172 A-lú-mih talk contribs