Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search
 • ...ia''|hui-sio-lo-giá}} thoân--kòe, pún-té ê ì-bī sī "chū-jiân kho-ha̍k, tùi chū-jiân ê thàm-chhâ".<ref>"[https://www.etymonline.com/word/physiology physiolog
  1 KB (172 words) - 2021 nî 3 goe̍h 18 ji̍t, 05:29
 • [[Category:Chū-jiân]]
  557 bytes (100 words) - 2021 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 11:23
 • ...8 sí) tù ê pek-kho-choân-su ū lâu--lo̍h-lâi chi̍t pō͘-hūn, tang-tiong ū kì chū-jiân le̍k-sú (phok-bu̍t-ha̍k), sò͘-ha̍k, tiat-ha̍k téng-téng.
  916 bytes (159 words) - 2021 nî 1 goe̍h 12 ji̍t, 01:28
 • ...hān-sió]] [[bî-chek-hun]] (''infinitesimal calculus'') ê khai-ki-chó͘. ''[[Chū-jiân Tiat-ha̍k ê Sò͘-ha̍k Goân-lí]]'' (''Philosophiae Naturalis Principia
  1 KB (171 words) - 2021 nî 3 goe̍h 29 ji̍t, 10:56
 • [[Sūi-tián]] chū-jiân-ka [[Carolus Linnaeus]] hoat-tián ê hō-miâ hoat sī kin-á-ji̍t seng-b
  1 KB (186 words) - 2021 nî 2 goe̍h 18 ji̍t, 05:58
 • ...nî 2 goe̍h 15 chhut-sì, 1642 nî 1 goe̍h chhe 8 kòe-sin) sī [[I-tá-li-a]] ê chū-jiân tiat-ha̍k-ka, thian-bûn-ka, kiam sò͘-ha̍k-ka. I tùi tín-tāng, thian
  1 KB (191 words) - 2021 nî 2 goe̍h 20 ji̍t, 05:46
 • 2 KB (418 words) - 2021 nî 3 goe̍h 22 ji̍t, 12:14
 • 3 KB (472 words) - 2021 nî 3 goe̍h 16 ji̍t, 13:11
 • 485 bytes (78 words) - 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 13:44
 • 501 bytes (85 words) - 2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 07:20
 • 3 KB (472 words) - 2021 nî 1 goe̍h 24 ji̍t, 06:31
 • 9 KB (1,552 words) - 2021 nî 4 goe̍h 11 ji̍t, 10:20