Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search

Phè-jih phiau-tê ū ha̍h--ê

 • 403 bytes (56 words) - 2022 nî 7 goe̍h 5 ji̍t, 00:54

Phè-jih chú-bûn ū ha̍h--ê

 • [[Category:Giân-gí-ha̍k-ka]]
  393 bytes (66 words) - 2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 06:08
 • 403 bytes (56 words) - 2022 nî 7 goe̍h 5 ji̍t, 00:54
 • 646 bytes (90 words) - 2022 nî 8 goe̍h 2 ji̍t, 02:35
 • 373 bytes (67 words) - 2022 nî 4 goe̍h 2 ji̍t, 07:20
 • 319 bytes (56 words) - 2021 nî 12 goe̍h 11 ji̍t, 06:17
 • 366 bytes (53 words) - 2022 nî 7 goe̍h 2 ji̍t, 23:15
 • 1 KB (229 words) - 2022 nî 5 goe̍h 29 ji̍t, 17:04
 • 1 KB (245 words) - 2022 nî 6 goe̍h 27 ji̍t, 03:12
 • 450 bytes (79 words) - 2021 nî 5 goe̍h 26 ji̍t, 15:59
 • 364 bytes (58 words) - 2021 nî 10 goe̍h 26 ji̍t, 06:49
 • 463 bytes (80 words) - 2022 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 09:05
 • 1 KB (249 words) - 2021 nî 12 goe̍h 13 ji̍t, 10:58
 • 2 KB (389 words) - 2022 nî 8 goe̍h 2 ji̍t, 02:47
 • 3 KB (472 words) - 2021 nî 1 goe̍h 24 ji̍t, 06:31
 • 501 bytes (85 words) - 2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 07:20
 • 9 KB (1,541 words) - 2022 nî 7 goe̍h 29 ji̍t, 03:10