Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search

Phè-jih phiau-tê ū ha̍h--ê

 • 855 bytes (142 words) - 2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 07:23
 • 24 bytes (3 words) - 2021 nî 2 goe̍h 1 ji̍t, 17:09

Phè-jih chú-bûn ū ha̍h--ê

 • 1 KB (171 words) - 2021 nî 12 goe̍h 4 ji̍t, 12:59
 • ...-bu-ló-sah}} ê siu-tō ha̍k-hāu, 1581 nî tī [[Pisa Tāi-ha̍k]] ji̍p-ha̍k o̍h i-ha̍k. Chóng-sī i khah hèng-chhù tī sò͘-ha̍k, soah hoat-tián khì sò͘-
  1 KB (190 words) - 2021 nî 12 goe̍h 24 ji̍t, 05:17
 • [[Category:I-ha̍k]]
  339 bytes (50 words) - 2021 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 06:16
 • [[Category:I-ha̍k]]
  577 bytes (102 words) - 2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 16:21
 • 637 bytes (86 words) - 2021 nî 11 goe̍h 30 ji̍t, 05:44
 • 1 KB (219 words) - 2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 04:31
 • 393 bytes (66 words) - 2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 06:08
 • 1 KB (232 words) - 2021 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 09:22
 • 916 bytes (159 words) - 2021 nî 1 goe̍h 12 ji̍t, 01:28
 • 771 bytes (131 words) - 2021 nî 2 goe̍h 8 ji̍t, 03:14
 • 855 bytes (142 words) - 2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t, 07:23
 • 24 bytes (3 words) - 2021 nî 2 goe̍h 1 ji̍t, 17:09
 • 23 bytes (3 words) - 2021 nî 2 goe̍h 5 ji̍t, 02:26
 • 490 bytes (76 words) - 2021 nî 1 goe̍h 11 ji̍t, 13:15
 • 504 bytes (70 words) - 2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 04:31
 • 2 KB (318 words) - 2021 nî 3 goe̍h 22 ji̍t, 12:22
 • [[Category:I-ha̍k]]
  764 bytes (102 words) - 2021 nî 2 goe̍h 2 ji̍t, 14:10
 • 830 bytes (127 words) - 2021 nî 2 goe̍h 25 ji̍t, 13:47
 • 3 KB (544 words) - 2022 nî 1 goe̍h 15 ji̍t, 16:47
 • 2 KB (396 words) - 2021 nî 12 goe̍h 4 ji̍t, 12:45

Khòaⁿ (previous 20 | next 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)