Chhiau-chhōe kiat-kó

Jump to navigation Jump to search

Phè-jih phiau-tê ū ha̍h--ê

 • 826 bytes (136 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 04:21
 • 24 bytes (3 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 04:21

Phè-jih chú-bûn ū ha̍h--ê

 • 1 KB (171 words) - 2021 nî 12 goe̍h 4 ji̍t, 12:59
 • ...-bu-ló-sah}} ê siu-tō ha̍k-hāu, 1581 nî tī [[Pisa Tāi-ha̍k]] ji̍p-ha̍k o̍h i-ha̍k. Chóng-sī i khah hèng-chhù tī sò͘-ha̍k, soah hoat-tián khì sò͘-
  1 KB (190 words) - 2021 nî 12 goe̍h 24 ji̍t, 05:17
 • [[Category:I-ha̍k]]
  339 bytes (50 words) - 2021 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 06:16
 • [[Category:I-ha̍k]]
  577 bytes (102 words) - 2021 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 16:21
 • 637 bytes (86 words) - 2021 nî 11 goe̍h 30 ji̍t, 05:44
 • 450 bytes (73 words) - 2022 nî 5 goe̍h 7 ji̍t, 09:28
 • 393 bytes (66 words) - 2021 nî 11 goe̍h 15 ji̍t, 06:08
 • 1 KB (223 words) - 2022 nî 2 goe̍h 22 ji̍t, 04:56
 • 373 bytes (67 words) - 2022 nî 4 goe̍h 2 ji̍t, 07:20
 • 1 KB (225 words) - 2022 nî 3 goe̍h 31 ji̍t, 07:11
 • 916 bytes (159 words) - 2021 nî 1 goe̍h 12 ji̍t, 01:28
 • 771 bytes (131 words) - 2021 nî 2 goe̍h 8 ji̍t, 03:14
 • 826 bytes (136 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 04:21
 • 24 bytes (3 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 04:21
 • 23 bytes (3 words) - 2021 nî 2 goe̍h 5 ji̍t, 02:26
 • 491 bytes (77 words) - 2022 nî 2 goe̍h 17 ji̍t, 15:07
 • 483 bytes (64 words) - 2022 nî 4 goe̍h 18 ji̍t, 04:10
 • 463 bytes (80 words) - 2022 nî 4 goe̍h 26 ji̍t, 09:05
 • 504 bytes (70 words) - 2022 nî 4 goe̍h 19 ji̍t, 06:09
 • 2 KB (306 words) - 2022 nî 2 goe̍h 9 ji̍t, 08:24

Khòaⁿ (chìn-chêng 20 | sòa-āu 20) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)