Su-lī-a

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 28 ji̍t, 11:46 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''Su-lī-a''' sī chi̍t-ê A-chiu kok-ka, só͘-chāi tī Sai A-chiu. Category:Kok-ka")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Su-lī-a sī chi̍t-ê A-chiu kok-ka, só͘-chāi tī Sai A-chiu.