Tâi-bûn Expo

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 11 goe̍h 28 ji̍t, 17:48 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''Tâi-bûn Expo''' ia̍h '''台文博覽會''' sī 2019 nî ê sî chi̍t kóa thoân-thé tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī pān ê Tâi-gí tián-lám oa̍h-tāng. ...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-bûn Expo ia̍h 台文博覽會 sī 2019 nî ê sî chi̍t kóa thoân-thé tī Tâi-oân Ko-hiông-chhī pān ê Tâi-gí tián-lám oa̍h-tāng.