Tâi-bûn Expo

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 7 goe̍h 27 ji̍t, 02:57 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-bûn Expo ia̍h Tâi-bûn Phok-lám-hōe (台文博覽會) sī 2019 nî ê sî chi̍t kóa thoân-thé tī Ko-hiông chhī-lāi pān ê Tâi-bûn tián-lám oa̍h-tāng.

Koan-liân