Tâi-gí

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 07:36 by A-lú-mih (talk | contribs) (Created page with "'''Tâi-gí''', mā ū hō '''Tâi-oân-ōe''', sī chi̍t khoán chú-iàu tī Tâi-oân leh liû-thong ê giân-gí. Category:Tâi-gí")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-gí, mā ū hō Tâi-oân-ōe, sī chi̍t khoán chú-iàu tī Tâi-oân leh liû-thong ê giân-gí.