"Tâi-oân" ê siu-kái le̍k-sú

Jump to navigation Jump to search

Cheng-chha soán-te̍k: Má-kuh kok siu-kái ê îⁿ-kho͘ lâi pí-kàu, ji̍h enter ia̍h sī ē-té ê liú-á.
Soeh-bêng: (chín) = kap chêng chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, (chêng) = kap āu chi̍t pái siu-káu ê cheng-chha, m = sè-hāng phian-chhip.

(siōng-sin | siōng-kū) Khòaⁿ (khah-sin-ê 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

2023 nî 2 goe̍h 27 ji̍t

2022 nî 7 goe̍h 29 ji̍t

2022 nî 4 goe̍h 7 ji̍t

2022 nî 1 goe̍h 22 ji̍t

2021 nî 11 goe̍h 25 ji̍t

2021 nî 4 goe̍h 11 ji̍t

2021 nî 3 goe̍h 21 ji̍t

2021 nî 3 goe̍h 16 ji̍t

2021 nî 2 goe̍h 13 ji̍t

2021 nî 2 goe̍h 6 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 23 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 16 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 13 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 11 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 4 ji̍t

2021 nî 1 goe̍h 2 ji̍t

2020 nî 12 goe̍h 11 ji̍t

2020 nî 9 goe̍h 30 ji̍t

2020 nî 8 goe̍h 22 ji̍t

2020 nî 5 goe̍h 29 ji̍t

2020 nî 5 goe̍h 21 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 26 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 24 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 6 ji̍t

2020 nî 4 goe̍h 5 ji̍t

(siōng-sin | siōng-kū) Khòaⁿ (khah-sin-ê 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)