Tâi-oân

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 30 ji̍t, 00:03 by A-lú-mih (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Tâi-oânA-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t kûn tó-sū. Chiàu chi̍t khoán tēng-gī sī hâm Tâi-oân-tó, Hóe-sio-tó, Âng-thâu-sū, kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó.

Chham-chiàu

  • Lung-chu Chen (2016). The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy. Oxford University Press.