Difference between revisions of "Tâi-oân"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "'''Tâi-oân''' sī A-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t-ê chèng-tī si̍t-thé. Category:Tâi-oân")
 
Line 1: Line 1:
'''Tâi-oân''' sī [[A-chiu]] tang-pêng, óa tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] sai-kîⁿ ê chi̍t-ê chèng-tī si̍t-thé.
+
'''Tâi-oân''' sī [[A-chiu]] tang-pêng, óa tī [[Thài-pêng-iûⁿ]] sai-kîⁿ ê chi̍t kûn tó-sū. Chiàu chi̍t khoán tēng-gī sī hâm [[Tâi-oân-tó]], [[Hóe-sio-tó]], [[Âng-thâu-sū]], kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū [[Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó]].
 +
 
 +
== Chham-chiàu ==
 +
* Lung-chu Chen (2016). ''The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy''. Oxford University Press.
  
 
[[Category:Tâi-oân]]
 
[[Category:Tâi-oân]]

Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 29 ji̍t, 16:03

Tâi-oânA-chiu tang-pêng, óa tī Thài-pêng-iûⁿ sai-kîⁿ ê chi̍t kûn tó-sū. Chiàu chi̍t khoán tēng-gī sī hâm Tâi-oân-tó, Hóe-sio-tó, Âng-thâu-sū, kiam in hū-kīn sió-tó, koh ū Phêⁿ-ô͘ Kûn-tó.

Chham-chiàu

  • Lung-chu Chen (2016). The U.S.-Taiwan-China Relationship in International Law and Policy. Oxford University Press.