Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Kài-siāu"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== Kah Holopedia ê chha-pia̍t == Tī Tâi-oân-pit: * Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;")
 
Line 3: Line 3:
 
Tī Tâi-oân-pit:
 
Tī Tâi-oân-pit:
 
* Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;
 
* Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;
 +
* Chhì-giām bû-liân-oe̍h siá-hoat.

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 1 ji̍t, 07:24

Kah Holopedia ê chha-pia̍t

Tī Tâi-oân-pit:

  • Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;
  • Chhì-giām bû-liân-oe̍h siá-hoat.