Tâi-oân-pit:Kài-siāu

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 1 ji̍t, 07:23 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "== Kah Holopedia ê chha-pia̍t == Tī Tâi-oân-pit: * Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Kah Holopedia ê chha-pia̍t

Tī Tâi-oân-pit:

  • Kó͘-lē sin chhòng gōa-lâi-gí;