Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Kì-sū sī siáⁿ-mih?"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:


Hiān-chú-sî Tâi-oân-pit ê kí-sū ū {{NUMBEROFARTICLES}} phiⁿ, siông-sè thóng-kè thang khòaⁿ [[Special:Statistics]].
Hiān-chú-sî Tâi-oân-pit ê kí-sū ū {{NUMBEROFARTICLES}} phiⁿ, siông-sè thóng-kè thang khòaⁿ [[Special:Statistics]].
[[Category:Tâi-oân-pit ê koán-lí]]

Revision as of 2022 nî 1 goe̍h 17 ji̍t, 17:34

本站 o̍h Ji̍t-bûn kā siá 百科 資料 ê 文章 hō chò "記事", tō sī Eng-gí kóng ê article. Tâi-oân-pit ê 記事 sī MediaWiki 系統 tang-tiong page (頁 ê ì-sù) ê chi̍t khoán, siat tī 主號名空間 (main namespace), 所以 tê-bo̍k 頭前 bô 另外 ke 號名 (nā 親像 pún 頁 ê tê-bo̍k tō ū ke chi̍t tiâu "Tâi-oân-pit:").

Kí chi̍t 例 ké-soeh, pí-lūn "Tâi-oân" (kì 通俗 ê 智識) tō sī chi̍t phiⁿ kì-sū; á "Tâi-oân-pit:Kài-siāu" (kì 本站 ka-tī ê tāi-chì) tō m̄-sī.

Hiān-chú-sî Tâi-oân-pit ê kí-sū ū 223 phiⁿ, siông-sè thóng-kè thang khòaⁿ Special:Statistics.