Difference between revisions of "Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 7: Line 7:
  
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 
== Sè-sū bûn-khò͘ ==
 +
=== 2020 nî ===
 +
* [[2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng|corona pēⁿ-to̍k liû-hêng]] tī 3 goe̍h 4 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 93851 khak-jīn pēⁿ-lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 42-ê.
 +
* [[2019-nCoV|Sin Corona Pēⁿ-to̍k]] tī 2 goe̍h 17 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 70553-ê pēⁿ-lē, sí-bông 1770-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 71338 lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 20-ê.
 +
* Thâu-chi̍t-ê chhut tī Tiong-kok gōa-kháu ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k kám-jiám-chiá sí-bông pēⁿ-lē tī [[Hui-li̍p-pin]] hoat-seng.
 +
* Tùi [[Tiong-kok]] [[Bú-hàn]] thoân--chhut-lâi ê [[2019-nCoV|Sin Corona Pēⁿ-to̍k]] tī 2 goe̍h 1 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 11814-ê pēⁿ-lē, sí-bông 259-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 11973 lē, tang-tiong [[Tâi-oân]] chiàm 10-ê.
 +
* 1 goe̍h 11 tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng soán-kí, chip-chèng [[Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng]] ê [[Chhòa Eng-bûn]] tòng-soán liân-jīm, tī kok-hōe soán-kí mā iâⁿ.
  
== 2019 nî ==
+
=== 2019 nî ===
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tī 12 goe̍h 12 kí-hêng kok-hōe chóng-soán-kí, kiat-kó sī [[Boris Johnson]] chhōa-thâu ê [[Pó-siú Tóng]] sèng-lī, tī 650 se̍k tang-tiong the̍h 365 se̍k.
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] tī 12 goe̍h 12 kí-hêng kok-hōe chóng-soán-kí, kiat-kó sī [[Boris Johnson]] chhōa-thâu ê [[Pó-siú Tóng]] sèng-lī, tī 650 se̍k tang-tiong the̍h 365 se̍k.
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].
 
* [[Liân-ha̍p Ông-kok]] lú-ông [[Elizabeth II]] tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê [[Kok-hōe Khai-bō͘-sek]] tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-iàu khang-khòe sī beh tī 10 goe̍h 31 lî-khui [[Au-chiu Liân-bêng]].

Revision as of 2020 nî 3 goe̍h 22 ji̍t, 06:24


khòaⁿ · pian

Sè-sū bûn-khò͘

2020 nî

  • corona pēⁿ-to̍k liû-hêng tī 3 goe̍h 4 ji̍t chiàu koan-hong thóng-kè í-keng tī thong-sè-kài chhut 93851 khak-jīn pēⁿ-lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 42-ê.
  • Sin Corona Pēⁿ-to̍k tī 2 goe̍h 17 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 70553-ê pēⁿ-lē, sí-bông 1770-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 71338 lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 20-ê.
  • Thâu-chi̍t-ê chhut tī Tiong-kok gōa-kháu ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k kám-jiám-chiá sí-bông pēⁿ-lē tī Hui-li̍p-pin hoat-seng.
  • Tùi Tiong-kok Bú-hàn thoân--chhut-lâi ê Sin Corona Pēⁿ-to̍k tī 2 goe̍h 1 ji̍t chiàu Tiong-kok koan-hong thóng-kè í-keng tī in kok-lāi chhut 11814-ê pēⁿ-lē, sí-bông 259-ê. Chit-má thong-sè-kài lóng-chóng 11973 lē, tang-tiong Tâi-oân chiàm 10-ê.
  • 1 goe̍h 11 tī Tâi-oân ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng soán-kí, chip-chèng Bîn-chú Chìn-pō͘ Tóng ê Chhòa Eng-bûn tòng-soán liân-jīm, tī kok-hōe soán-kí mā iâⁿ.

2019 nî