Open main menu

Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh

Revision as of 2019 nî 11 goe̍h 3 ji̍t, 13:20 by A-lú-mih (talk | contribs) (Created page with " == Sè-sū bûn-khò͘ == * Liân-ha̍p Ông-kok lú-ông Elizabeth II tī 10 goe̍h 14 ji̍t ê Kok-hōe Khai-bō͘-sek tang-tiong soan-kò chèng-hú ê siú-i...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)

Sè-sū bûn-khò͘