Tâi-oân-pit:Su-khoân chèng-chhek

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 12 goe̍h 24 ji̍t, 08:30 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pún bûn-su soeh-bêng lī-iōng Tâi-oân-pit ê sî-chūn, chām só͘ siu-chi̍p ê lī-iōng-chiá chu-sìn, kap tián-sī hō͘ kong-chiòng ê chu-liāu.

 • M̄-bián chhòng kháu-chō, mā ē-ēng-tit tha̍k Tâi-oân-pit.
 • Ài khui kháu-chō chiah thang phian-chhip phè-jih kiam chhòng pa̍t khoán siu-kái.
 • Nā khui kháu-chō, bián thiam pún-miâ kap tiān-chú-phoe chū-chí.
 • Lī-iōng-chiá tī Tâi-oân-pit pho͘ ê mi̍h chèng-lâng lóng khòaⁿ ē tio̍h.
 • Chham-koan ê sî-chūn, ūn-choán bāng-chām ê sá-bah (server) ū chū-tōng kì-lio̍k chi̍t kóa oa̍t-lám-khì (browser) chiàu siat-kè thoân kòe ê chu-sìn, pí-lūn IP chē-chí, chia ê mi̍h bē chhut-hiān tī Tâi-oân-pit ê phè-jih téng-bīn, mā bē pun hō͘ jīm-hô tē-saⁿ-chiá.
 • Bāng-chām ē siat cookies tī oa̍t-lám-khì, lī-piān chi̍t kóa tōng-chok, pí-lūn pó-choân lī-iōng-chiá ê lok-ín (log in) chōng-hóng.

本文書說明利用台員筆个時拵、站所收集个利用者資訊、甲展示乎公衆个資料。

 • 不免創口座、嗎能用得讀台員筆。
 • 愛開口座即通編輯ページ兼創別欵修改。
 • 那開口座、免添本名甲電子批住址。
 • 利用者治台員筆鋪个物衆人朗看能着。
 • 參觀个時拵、運轉網站个サーバ有自動記錄一卦閱覽器照設計傳過个資訊、比論IP坐址、遮个物袂出現治台員筆个ページ頂面、嗎袂分乎任何第三者。
 • 網站會設 cookies 治閱覽器、利便一卦動作、比論保全利用者个洛引狀況。