Tân Bêng-jîn

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2020 nî 10 goe̍h 12 ji̍t, 00:00 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "'''Tân Bêng-jîn''' (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ '''Asia Jilimpo''' (A-sià Jī-lîm-pó), sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè t...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tân Bêng-jîn (陳明仁; 1954 nî 9 goe̍h 13 chhut-sì), ū pit-miâ Asia Jilimpo (A-sià Jī-lîm-pó), sī Tâi-oân ê bûn-ha̍k-ka, kin-sè tiōng-iàu ê Tâi-bûn chok-ka kiam chhut-pán-ka.

Chham-chiàu