Tē-kiû

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 29 ji̍t, 22:45 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Created page with "'''Tē-kiû''' sī thài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it láng lâng...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tē-kiûthài-iông-hē tē-5 tōa ê he̍k-chheⁿ, nā tùi Ji̍t-thâu hit pêng sǹg khí sī pâi tī tē-3 lia̍p. Tē-kiû sī ûi-it láng lâng chai-iáⁿ ū sè-miā tī-leh ê só͘-chāi.

Chham-chiàu

  • Joseph A. Angelo (2006). "Earth". Encyclopedia of Space and Astronomy. Facts on File. ISBN 978-0-8160-5330-8.