Difference between revisions of "Tē-lí"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
'''Tē-lí''', ia̍h sī '''tē-lí-ha̍k''', sī gián-kiù [[Tē-kiû]] piáu-bīn khoân-kéng, tē-hng, khong-kan, kiam in kau-sia̍p koan-hē ê ha̍k-būn.
'''Tē-lí''', ia̍h sī '''tē-lí-ha̍k''', sī gián-kiù [[Tē-kiû]] piáu-bīn khoân-kéng, tē-hng, khong-kan, kiam in kau-sia̍p koan-hē ê ha̍k-būn.
== Ha̍k-būn ê le̍k-sú ==
Tē-lí chit lō ha̍k-būn ê 原頭 chú-iàu 通 pun-chò nn̄g káng. Chi̍t káng sī lâng tùi sè-kài ê thàm-chhâ, chi̍t káng sī 地圖 ê 製作.


== Chham-chiàu ==
== Chham-chiàu ==

Latest revision as of 2022 nî 7 goe̍h 1 ji̍t, 00:05

Tē-lí, ia̍h sī tē-lí-ha̍k, sī gián-kiù Tē-kiû piáu-bīn khoân-kéng, tē-hng, khong-kan, kiam in kau-sia̍p koan-hē ê ha̍k-būn.

Ha̍k-būn ê le̍k-sú

Tē-lí chit lō ha̍k-būn ê 原頭 chú-iàu 通 pun-chò nn̄g káng. Chi̍t káng sī lâng tùi sè-kài ê thàm-chhâ, chi̍t káng sī 地圖 ê 製作.

Chham-chiàu