Difference between revisions of "Tōng-bu̍t"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
m (Ianpit moved page Tōng-bu̍t to 動物)
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
'''Tōng-bu̍t''' sī [[to-sè-pau]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi [[si̍t-bu̍t]] kap [[ko͘-lūi]] (''fungi'') bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián [[kin-bah]], só͘-tì ū ke khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.
+
'''動物''' sī [[多細胞]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê 活物 chi̍t ; kah 當中 lēng-gōa nn̄g [[植物]] kap [[菇類]] (''fungi'') bô kâng, 動物 ū 發展 [[筋肉]], sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 12:22

動物多細胞 chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 植物 kap 菇類 (fungi) bô kâng, 動物 ū 發展 筋肉, sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.

Chham-chiàu