Difference between revisions of "Tōng-bu̍t"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
{{#subtitle:動物}}
 
 
'''動物''' sī [[多細胞]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 [[植物]] kap [[菇類]] (''fungi'') bô kâng, 動物 ū 發展 [[筋肉]], sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.
 
'''動物''' sī [[多細胞]] [[chiaⁿ-hu̍t]] (''eukaryotic'') ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 [[植物]] kap [[菇類]] (''fungi'') bô kâng, 動物 ū 發展 [[筋肉]], sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.
  

Revision as of 2021 nî 10 goe̍h 11 ji̍t, 12:22

動物多細胞 chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 植物 kap 菇類 (fungi) bô kâng, 動物 ū 發展 筋肉, sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.

Chham-chiàu