Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2022 nî 3 goe̍h 14 ji̍t, 03:43 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

動物多細胞 chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê 活物 chi̍t 類; kah 當中 lēng-gōa nn̄g 類 植物 kap 菰類 (fungi) bô kâng, 動物 ū 發展 筋肉, sóa-tāng ê 能力 ke khah 發達.

Chham-chiàu