Tāi-se-iûⁿ

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 4 goe̍h 25 ji̍t, 14:19 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tāi-se-iûⁿTē-kiû téng ê kiâm-chúi-iûⁿ, chiàm Tē ê piáu-bīn gō͘-hun-it, sai-pêng sī Lâm, Pak A-bí-lī-ka, tang-pêng óa pak sī Au-lô-pa, óa lâm sī A-hui-lī-ka.

Chham-chiàu