Tōng-bu̍t

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 3 goe̍h 1 ji̍t, 10:58 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Tōng-bu̍tto-sè-pau chiaⁿ-hu̍t (eukaryotic) ê oa̍h-mi̍h chi̍t lūi; kah tang-tiong lēng-gōa nn̄g lūi si̍t-bu̍t kap ko͘-lūi (fungi) bô kâng, tōng-bu̍t ū hoat-tián kin-bah, só͘-tì ū ke khah hoat-ta̍t ê sóa-tāng lêng-lek.

Chham-chiàu