Ta-lí-ban

Ta-lí-ban (Pashto(Pa-si-to)-gí: Ṭālebān, ì-sù sī "學生"), sī A-hú-gán ê chèng-tī kiam chong-kàu 勢力. Ta-lí-ban tāi-seng sī chi̍t tīn chong-kàu 學者 kap 學生. In chēng 1990 年代 tiong chām, So͘-liân thè-kun hit chūn heng-khí, 動亂 tang-tiong 得 政權. 2001 nî ê A-hú-gán Chiàn-cheng, Bí-kok chi-chhî ê Pak-hong Liân-ha̍p kā in ián-tó. 2021 nî, A-hú-gán ê tiong-iong chèng-hú 失勢, Ta-lí-ban koh chài khòng-chè kok-ka tōa-pō͘-hūn ê só͘-chāi.

Chham-chiàu