Difference between revisions of "Tang-lâm A-sè-a"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
'''Tang-lâm A-sè-a''', phó͘-thong kóng '''Tâng-lâm-a''', sī [[A-sè-a]] ê tang-lâm pō͘-hūn. Hiān-chú-sî kok-chè-siōng kong-jīn sǹg Tang-lâm-a ê kok-ka ū [[Bián-tiān]], [[Bu-lú-nái]], [[Hui-li̍p-pin]], [[Ìn-nî]], [[Kam-bo-jia]], [[La-o]], [[Má-lâi-se-a]], [[Oa̍t-lâm]], [[Sin-ka-pho]], kap [[Thài-kok]].
+
'''Tang-lâm A-sè-a''', phó͘-thong kóng '''Tâng-lâm A''', sī [[A-sè-a]] ê tang-lâm pō͘-hūn. Hiān-chú-sî kok-chè-siōng kong-jīn sǹg Tang-lâm A ê kok-ka ū [[Bián-tiān]], [[Bu-lú-nái]], [[Hui-li̍p-pin]], [[Ìn-nî]], [[Kam-bo-jia]], [[La-o]], [[Má-lâi-se-a]], [[Oa̍t-lâm]], [[Sin-ka-pho]], kap [[Thài-kok]].
  
 
[[Category:A-sè-a]]
 
[[Category:A-sè-a]]

Latest revision as of 2021 nî 2 goe̍h 6 ji̍t, 16:43

Tang-lâm A-sè-a, phó͘-thong kóng Tâng-lâm A, sī A-sè-a ê tang-lâm pō͘-hūn. Hiān-chú-sî kok-chè-siōng kong-jīn sǹg Tang-lâm A ê kok-ka ū Bián-tiān, Bu-lú-nái, Hui-li̍p-pin, Ìn-nî, Kam-bo-jia, La-o, Má-lâi-se-a, Oa̍t-lâm, Sin-ka-pho, kap Thài-kok.