Difference between revisions of "Template:Kòe-soán ê kì-sū"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
Line 1: Line 1:
<div style="float: left; margin: 0.5em 0.9em 0.4em 0em;">[[File:Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg|140px]]</div>
+
<div style="text-align: center; margin: 0.5em 0em 0.4em 0em;">[[File:Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg|300px]]</div>
 
'''[[Ji̍t-thâu]]''', mā hō '''thài-iông''', sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê [[thian-thé]]. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k [[chú hē-lia̍t]] (''main sequence'') chheⁿ.  
 
'''[[Ji̍t-thâu]]''', mā hō '''thài-iông''', sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê [[thian-thé]]. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k [[chú hē-lia̍t]] (''main sequence'') chheⁿ.  
  

Latest revision as of 2020 nî 7 goe̍h 30 ji̍t, 15:44

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Tha̍k kui-phiⁿ...