Difference between revisions of "Template:Khòaⁿ niù-suh"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[File:Demo-2 Launch.jpg|right|200px]]
 
[[File:Demo-2 Launch.jpg|right|200px]]
  
* Bí-kok chèng-sek hiòng [[Liân-ha̍p-kok]] thong-ti beh lî-khui [[Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit]], chiàu kui-tēng 2021 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chiah seⁿ hāu-le̍k.
+
* [[Lí Teng-hui]], thâu chi̍t-ê Tâi-oân-lâng kiam thâu-jīm bîn-soán ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng, 98-hòe tī 7 goe̍h 30 kòe-sin.
 +
* [[Bí-kok]] chèng-sek hiòng [[Liân-ha̍p-kok]] thong-ti beh lî-khui [[Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit]], chiàu kui-tēng 2021 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chiah seⁿ hāu-le̍k.
 +
* Chêng 2019 nî tùi [[Tiong-kok]] thoân--chhut-lâi ê [[2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng|Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng]] tī 6 goe̍h 28 í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 1000 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 50 bān lâng sí.
 
* [[Ìn-tō͘]] kap [[Tiong-kok]] ê kun-tūi 6 goe̍h 15 pòaⁿ-mê tī [[Galwan]] tē-hng khí chhiong-tu̍t. Ìn-tō͘ hong-bīn sí 20-ê peng-á; Tiong-kok hong-bīn sí 40-gōa ê.<!--https://www.wionews.com/india-news/india-china-border-dispute-20-indian-soldiers-martyred-in-a-violent-face-off-with-chinese-troops-306357 https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-face-off-ladakh-lac-chinese-casualties-pla-1689714-2020-06-16-->
 
* [[Ìn-tō͘]] kap [[Tiong-kok]] ê kun-tūi 6 goe̍h 15 pòaⁿ-mê tī [[Galwan]] tē-hng khí chhiong-tu̍t. Ìn-tō͘ hong-bīn sí 20-ê peng-á; Tiong-kok hong-bīn sí 40-gōa ê.<!--https://www.wionews.com/india-news/india-china-border-dispute-20-indian-soldiers-martyred-in-a-violent-face-off-with-chinese-troops-306357 https://www.indiatoday.in/india/story/india-china-face-off-ladakh-lac-chinese-casualties-pla-1689714-2020-06-16-->
 
* Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā [[SpaceX]] ê hóe-chìⁿ sàng [[NASA]] thài-khong-jîn [[Doug Hurley]] kap [[Bob Behnken]] chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. ''(siōng)''
 
* Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā [[SpaceX]] ê hóe-chìⁿ sàng [[NASA]] thài-khong-jîn [[Doug Hurley]] kap [[Bob Behnken]] chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. ''(siōng)''
* Chêng 2019 nî tùi [[Tiong-kok]] thoân--chhut-lâi ê [[2019–20 corona pēⁿ-to̍k liû-hêng|Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng]] tī 5 goe̍h 25 ji̍t í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 550 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 34.6 bān lâng sí. [[Tâi-oân]] ū kám-jiám 441-ê, sí-bông 7-ê.
 
  
 
<div style="text-align: right">[[Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh|'''Sè-sū it-lám...''']]</div>
 
<div style="text-align: right">[[Tâi-oân-pit:Khòaⁿ niù-suh|'''Sè-sū it-lám...''']]</div>

Latest revision as of 2020 nî 7 goe̍h 30 ji̍t, 15:40

Demo-2 Launch.jpg
  • Lí Teng-hui, thâu chi̍t-ê Tâi-oân-lâng kiam thâu-jīm bîn-soán ê Tiong-hoa Bîn-kok Chóng-thóng, 98-hòe tī 7 goe̍h 30 kòe-sin.
  • Bí-kok chèng-sek hiòng Liân-ha̍p-kok thong-ti beh lî-khui Sè-kài Ōe-seng Cho͘-chit, chiàu kui-tēng 2021 nî 7 goe̍h 6 ji̍t chiah seⁿ hāu-le̍k.
  • Chêng 2019 nî tùi Tiong-kok thoân--chhut-lâi ê Bú-hàn pēⁿ-to̍k tōa-liû-hêng tī 6 goe̍h 28 í-keng tī thong-sè-kài chhut chhiau-kòe 1000 bān lâng khak-jīn kám-jiám, chhiau-kòe 50 bān lâng sí.
  • Ìn-tō͘ kap Tiong-kok ê kun-tūi 6 goe̍h 15 pòaⁿ-mê tī Galwan tē-hng khí chhiong-tu̍t. Ìn-tō͘ hong-bīn sí 20-ê peng-á; Tiong-kok hong-bīn sí 40-gōa ê.
  • Bí-kok tī in tang-pō͘ sî-kan 5 goe̍h 30 ē-po͘ 3 tiám 22 hun hoat-siā SpaceX ê hóe-chìⁿ sàng NASA thài-khong-jîn Doug Hurley kap Bob Behnken chiūⁿ thàu-khong. Che sī chêng 2011 nî āu thâu chi̍t pái tī Bí-kok thó͘-tē ê chài-lâng thài-khong jīn-bū. Oan-ná sī thâu pái su-jîn kong-si sàng thài-khong-jîn ji̍p khúi-tō. (siōng)
Sè-sū it-lám...