Template:Ruby

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 30 ji̍t, 19:09 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn)
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search

{{{1}}}({{{2}}})

Pún pang-bô͘ ēng tī bô khak-tēng gōa-gí-jī beh án-chóaⁿ im-e̍k chóng-sī hi-bāng tha̍k-chiá ū chi̍t-ê Tâi-gí-im thang tha̍k ê chêng-hêng.