Difference between revisions of "Template:Thâu-ia̍h/Ōe-tô͘ kap siá-chin"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<gallery mode="packed" widths=360px heights=360px>
[[File:Moon LRO.jpg|320px|center]]
File:Moon LRO.jpg
</gallery>


'''[[Goe̍h-niû]]''', sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Tùi Tē-kiû khòaⁿ--tio̍h ê Goe̍h-niû lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i ko͘ Tē-kiû se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng. Goe̍h-niû ê [[tāi-khì-khoan]] po̍h-lî-si, bô thang chó͘-tòng kok-iūⁿ ê seng-thé lòng chiūⁿ piáu-bīn.
'''[[Goe̍h-niû]]''', sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.  


<div style="text-align: right">[[Special:ImageList|'''Khòaⁿ choân-pō͘...''']]</div>
<div style="text-align: right">[[Special:ImageList|'''Khòaⁿ choân-pō͘...''']]</div>

Latest revision as of 2021 nî 1 goe̍h 29 ji̍t, 09:54

Moon LRO.jpg

Goe̍h-niû, sī Tē-kiû ûi-it ê thian-jiân ōe-chheⁿ. Nā tùi Tē-kiû khòaⁿ khì, Goe̍h-niû éng-éng lóng sī kâng chi̍t pêng, che sī in-ūi Goe̍h-niû chū-choán kap i kho͘ Tē-kiû tńg-se̍h ê so̍k-tō͘ sio-siâng.

Khòaⁿ choân-pō͘...