Template:Thâu-ia̍h/Ōe-tô͘ kap siá-chin

From Tâi-oân-pit
Revision as of 2021 nî 1 goe̍h 7 ji̍t, 07:00 by Ianpit (khai-káng | kòng-hiàn) (Chhòng-chō phè-jih kiau "<gallery mode="packed-hover"> Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg|Ji̍t-thâu MOC2-310, 18 April 2002.jpg|Hóe-chheⁿ Epic 1b 20200324003633.jpg|Tē-k...")
(diff) ← Khah-kū ê siu-kái | Siōng-bóe ê siu-kái (diff) | Khah-sin ê siu-kái → (diff)
Jump to navigation Jump to search