Difference between revisions of "Thài-iông-hē"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
  
 
== He̍k-chheⁿ ==
 
== He̍k-chheⁿ ==
Thài-iông-hē ê he̍k-chhen ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
+
Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
  
 
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[ē-he̍k-chheⁿ]] ê hun-iá (''dwarf planet'').
 
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[ē-he̍k-chheⁿ]] ê hun-iá (''dwarf planet'').

Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 6 ji̍t, 20:59

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī ē-he̍k-chheⁿ ê hun-iá (dwarf planet).

Chham-chiàu