Difference between revisions of "Thài-iông-hē"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Tags: Mobile web edit, Mobile edit
Tags: Mobile web edit, Mobile edit
Line 4: Line 4:
 
Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
 
Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū [[Chúi-chheⁿ]], [[Kim-chheⁿ]], [[Tē-kiû]], [[Hóe-chheⁿ]], [[Bo̍k-chheⁿ]], [[Thó͘-chheⁿ]], [[Thian-ông-chheⁿ]], [[Hái-ông-chheⁿ]].
  
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[ē-he̍k-chheⁿ]] (''dwarf planet'') ê hun-iá.
+
Khah-chá [[Mê-ông-chheⁿ]] mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī [[é-he̍k-chheⁿ]] (''dwarf planet'') ê hun-iá.
  
 
== Chham-chiàu ==
 
== Chham-chiàu ==

Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 7 ji̍t, 02:01

Thài-iông-hē sī hâm ji̍t-thâu kiam só͘-ū se̍h i leh tńg ê mi̍h, tang-tiong ū he̍k-chheⁿ, ōe-chheⁿ, sió-he̍k-chheⁿ, tn̂g-bóe-chheⁿ, kap liû-chheⁿ-lūi (meteoroids) téng khoán.

He̍k-chheⁿ

Thài-iông-hē ê he̍k-chheⁿ ū Chúi-chheⁿ, Kim-chheⁿ, Tē-kiû, Hóe-chheⁿ, Bo̍k-chheⁿ, Thó͘-chheⁿ, Thian-ông-chheⁿ, Hái-ông-chheⁿ.

Khah-chá Mê-ông-chheⁿ mā sǹg chāi-lāi, chóng-sī chiàu 2006 nî ê sin tēng-gī, sī pun tī é-he̍k-chheⁿ (dwarf planet) ê hun-iá.

Chham-chiàu