Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
 
<div>
 
<div>
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align: center">
+
<div class="nomobile">
 
<div>[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
 
<div>[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]],</div>
 
<div>chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>
 
<div>chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]].</div>

Revision as of 2019 nî 9 goe̍h 11 ji̍t, 11:14

chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-choân-su.
Chit-má lóng-chóng ū 27 pit kì-sū

Kòe-soàn ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suhPa̍t-ê Tâi-gí wiki