Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 3: Line 3:
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 
<div style="font-size:162%;">[[Tâi-oân-pit:Kài-siāu|Tâi-oân-pit]]</div>
 
<div style="font-size:95%;">
 
<div style="font-size:95%;">
Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho-choân-su]]
+
Chiòng-jîn lâi siá ê [[Tâi-gí]] [[pek-kho--tián]]
 
</div>
 
</div>
  

Revision as of 2019 nî 10 goe̍h 30 ji̍t, 12:02

Chiòng-jîn lâi siá ê Tâi-gí pek-kho-sū-tián

Chit-má lóng-chóng ū 26 pit kì-sū

Kòe-soán ê kì-sū

Sun SDO-HMI visible light 2011-06-07.jpg

Ji̍t-thâu, mā hō thài-iông, sī chi̍t lia̍p tōa-hêng hoat-kng ê thian-thé. Chiàu kho-ha̍k ê hun-lūi, sio̍k chú hē-lia̍t (main sequence) chheⁿ.

thài-iông-hē tang-tiong kî-tha thian-thé se̍h chit hō ji̍t-thâu leh tńg. Tē-kiû téng ê sè-miā óa-kīn choân-pō͘ lóng su-iàu ji̍t-thâu só͘ hoat--chhut-lâi ê kng kap jia̍t.


Khòaⁿ niù-suh

Demo-2 Launch.jpg

Pa̍t-ê Tâi-gí wiki