Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
m (A-lú-mih moved page Tâu-ia̍h to Thâu-ia̍h)
Line 1: Line 1:
 +
'''Tâi-oân-pit''' '''台員筆'''
 +
 
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
 
<strong>Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.</strong>
  

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 1 ji̍t, 15:06

Tâi-oân-pit 台員筆

Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.

Lí ē-tàng khui sin kháu-chō, pian-chi̍p, thó-lūn, chóng-sī chèng-sek ūn-choán chìn-chêng hia ê mi̍h lóng ū khó-lêng hō͘ koán-lí-chiá goân-choân tàn-tiāu.