Difference between revisions of "Thâu-ia̍h"

From Tâi-oân-pit
Jump to navigation Jump to search
Line 9: Line 9:
 
----
 
----
  
{{Thâu-ia̍h/Header}}
+
<div id="mp-topbanner" style="clear:both; position:relative; box-sizing:border-box; width:100%; margin:1.2em 0 6px; min-width:47em; border:1px solid #ddd; background-color:#f9f9f9; color:#000; white-space:nowrap;">
 +
<!--        "WELCOME TO WIKIPEDIA" AND ARTICLE COUNT        -->
 +
<div style="margin:0.4em; width:22em; text-align:center;">
 +
<div style="font-size:162%; padding:.1em;">Welcome to [[Wikipedia]],</div>
 +
<div style="font-size:95%;">the [[free content|free]] [[encyclopedia]] that [[Wikipedia:Introduction|anyone can edit]].</div>
 +
<div id="articlecount" style="font-size:85%;">[[Special:Statistics|{{NUMBEROFARTICLES}}]] articles in [[English language|English]]</div>
 +
</div>
 +
<!--        PORTAL LIST ON RIGHT-HAND SIDE        -->
 +
<ul style="position:absolute; right:-1em; top:50%; margin-top:-2.4em; width:38%; min-width:25em; font-size:95%;">
 +
<li style="position:absolute; left:0; top:0;">[[Portal:Arts|Arts]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:0; top:1.6em;">[[Portal:Biography|Biography]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:0; top:3.2em;">[[Portal:Geography|Geography]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:33%; top:0;">[[Portal:History|History]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:33%; top:1.6em;">[[Portal:Mathematics|Mathematics]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:33%; top:3.2em;">[[Portal:Science|Science]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:66%; top:0;">[[Portal:Society|Society]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:66%; top:1.6em;">[[Portal:Technology|Technology]]</li>
 +
<li style="position:absolute; left:66%; top:3.2em;"><strong>[[Portal:Contents/Portals|All portals]]</strong></li>
 +
</ul>
 +
</div>

Revision as of 2019 nî 8 goe̍h 4 ji̍t, 17:58

Tâi-oân-pit 台員筆

Chit-ê chām iáu koh leh kiàn-siat kiam chhì-giām.

Che sī chi̍t-ê beh sin khui ê Tâi-gí wiki, chún-pī beh kiâⁿ chhiūⁿ Holopedia hêng-sek, m̄-koh siat-kēng bô-kâng kui-chek kap lí-sióng.

Khui kháu-chō, iōng-chiá pian-chi̍p ê kong-lêng ài tán chèng-sek ūn-choán chiah lâi khai-hòng.